تحقیق بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستی شهر نیشابور

مطالب دیگر:
📌پاورپوینت درباره روشنائی و تأسیسات الکتریکی📌پاورپوینت درباره معادن روباز📌پاورپوینت درباره معاونت درمان اداره اعتبار بخشی 📌پاورپوینت درباره نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی📌پاورپوینت درباره مقیاس لیکرت Likert scales📌پاورپوینت درباره مكانيزمهاي دفاعي📌پاورپوینت درباره موزه داري📌پاورپوینت درباره واکنش ها و معادلات شیمیایی📌پاورپوینت درباره نقش مواد معدني در فعاليت هاي ورزشي📌پاورپوینت درباره نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران📌پاورپوینت درباره نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی📌پاورپوینت درباره مينرالها📌پاورپوینت درباره مطالعات مورد – شاهدی (Case- Control study) 📌پاورپوینت درباره اسرار موفقیت📌پاورپوینت درباره اعتماد به نفس و ابراز وجود📌پاورپوینت درباره اندازه حركت و كاربردهاي آن(مكانيك كوانتومي)📌پاورپوینت درباره ارزشيابي صلاحيت باليني📌پاورپوینت بیماریهای برنج (تصاویر کامل و جزئیات)📌پاورپوینت درباره پرورش كرم ابريشم📌پاورپوینت درباره بررسی تاثير میکروسیلیس و ماده هوازا بر مقاومت فشاری و همگنی بتن سبک EPS
دانلود تحقیق در مورد بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستی شهر نیشابور، در قالب word و در 92 صفحه، قابل ويرايش، شامل: فصل اول: كليات و مقدمه 1-1 مقدمه1-2 بيان مسأله1-3 اهميت و ضرورت تحقيق1-4 اهداف تحقيق1-5 فرضيه ها و سؤالات تحقيق1-6 متغيرهاي تحقيق1-7 تعر|34016588|prq|سلامت رواني كاركنان,سلامت روان كاركنان,تحقیق سلامت روان كاركنان,تحقیق سلامت روانی كاركنان,مقاله سلامت روان كاركنان,مقاله سلامت روانی كاركنان,پایان نامه سلامت روان كاركنان,پایان نامه سلامت روانی كاركنان,پایان نامه در مورد سلامت روان كاركنان
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان تحقیق بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستی شهر نیشابور آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود تحقیق در مورد بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستی شهر نیشابور،در قالب word و در 92 صفحه، قابل ويرايش، شامل:
فصل اول: كليات و مقدمه1-1 مقدمه1-2 بيان مسأله1-3 اهميت و ضرورت تحقيق1-4 اهداف تحقيق1-5 فرضيه ها و سؤالات تحقيق1-6 متغيرهاي تحقيق1-7 تعريف مفهومي و عملياتي
فصل دوم: پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري1-2 پيشينه نظري تحقيق2-1-1 مفهوم سلامت روان2-1-2 تاريخچه سلامت روان در جهان2-1-3 تاريخچه سلامت روان در ايران2-1-4 مفهوم سلامت روان از ديدگاه هاي مختلف2-1-5 سلامت روان از نظر مكاتب2-1-6 اصول سلامت روان2-1-7 هدف ايجاد سلامت روان2-1-8 مكانيزم هاي دفاعي و نقش آن در سلامت روان2-1-9 جمع بندي2-2 پيشينه عملي تحقيق2-2-1 همه گير شناسي در ايران2-2-2 بررسي همه گيرشناسي در جهان
فصل سوم: روش شناسي تحقيق3-1 روش تحقيق3-2 جامعه آماري3-3 نمونه تحقيق3-4 ابزار تحقيق3-4-1 مقياس هاي چهارگانه آزمون3-4-2 موارد كاربرد و محدوديت هاي آزمون3-4-3 نمره برش آزمون3-5-3 پايايي آزمون3-6 اعتبار پرسش نامه3-7 روش جمع آوري اطلاعات و اجرا3-8 تجزيه و تحليل آماري
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق4-1 داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه4-2 ميانگين سلامت رواني جامعه مورد مطالعه4-3- تجريه و تحليل فرضيه و سؤالات تحقيق
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري5-1 بحث و نتيجه گيري

چکیده تحقیق:پژوهش حاضر با هدف مطالعه ميزان سلامت رواني در كارمندان اداره بهزيستي شهر نيشابور انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را، كليه كارمندان زن و مرد اداره بهزيستي شهر نيشابور با حجم 36 نفر تشكيل مي دهند. از اين افراد تعداد 31 نفر با محقق در اجراي آزمون سلامت عومي GHQ و پرسش نامه محقق ساخته همراه آن همكاري نموده اند اين تحقيق از انواع زمينه يابي و با هدف بررسي يك فرضيه و چهار سؤال تحقيقي انجام گرفت كه داده هاي آماري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS با درجه آزادي 95% مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
پس از تجزيه و تحليل داده هاي آماري نتايج به دست آمده در پاسخ به فرضيه و سؤالات تحقيق، به اين ترتيب مشخص شده است كه ميزان سلامت رواني در مردان بيشتر از زنان است و بين سلامت رواني و سن كارمندان رابطه معني داري وجود ندارد. هم چنين نتايج گوياي اين مطلب است كه نوع اشتغال در كارمندان در ميزان سلامت رواني آن ها تأثيرگذار نيست و وجود گروه هاي مختلف فعاليتي در اداره بهزيستي تأثيري در ميزان سلامت رواني كارمندان ندارد و بالاخره اين كه بين سلامت رواني و سنوات كاري كارمندان بهزيستي رابطه معني داري وجود ندارد.